Fujifilm FUJIFILM X-T1 New Features Guide[Ver.5.00] Owner's Manual (pl)

Download
PL-5
POLSKI
Zmiany i dodatki
Podgląd zdjęcia
Podgląd zdjęcia
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 90, 91
Opcja 
PODGLĄD EFEKTU ZDJĘCIA została dodana 
do pozycji 
KONFIG. EKRANU w menu ustawień.
Wybierz 
WŁ., aby uzyskać podgląd efektu symulacji fi l-
mu, balansu bieli oraz innych ustawień na monitorze. 
Wybierz 
WYŁ., aby zwiększyć widoczność obszarów 
zacienionych w scenach fotografowanych pod świa-
tło i o niskim kontraście oraz poprawić widoczność 
innych trudno widocznych obiektów.
 
R Jeśli wybrane jest 
WYŁ., efekty ustawień aparatu nie będą 
widoczne na monitorze, a kolory i odcień będą różne od 
widocznych na gotowym zdjęciu. Mimo to, obraz zostanie 
dostosowany w celu pokazania wpływu zaawansowanych 
fi ltrów oraz ustawień: jednokolorowe i sepia.
Widok niestandardowy
Widok niestandardowy
X-T1 Podręcznik użytkownika
P 22, 91
Następujące opcje zostały dodane do elementu 
KONFIG. EKRANU > USTAW. SPECJ. WYŚ w menu 
ustawień.
• OSTROŚĆ RAMKI
• TRYB FOTOGRAFOWANIA
• INFORMACJE O TLE
• TRYB OSTROŚCI
• TYP MIGAWKI
• TRYB CIĄGŁY
•  TRYB PODW. STAB. OBRAZU
• TRYB FILMU
•  OSTRZEŻENIE PRZED ROZ-
MYCIEM