Fujifilm FUJIFILM X10 Owner's Manual (pl)

Download
DIGITAL CAMERA 
X10
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego produktu. 
W niniejszym podręczniku opisano, jak 
używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i 
dołączonego do niego oprogramowa-
nia. Przed rozpoczęciem użytkowania 
aparatu dokładnie i ze zrozumieniem 
przeczytaj podręcznik oraz ostrzeżenia 
z rozdziału „Dla własnego bezpieczeń-
stwa” (
P ii).
Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych, 
odwiedź naszą witrynę internetową znajdującą się pod adresem
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Przed rozpoczęciem
Pierwsze kroki
Podstawy fotografowania 
i odtwarzania
Więcej o fotografowaniu
Więcej o odtwarzaniu
Filmy
Połączenia
Menu
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie problemów
Załącznik
BL01600-E02
PL