Fujifilm FUJIFILM X100 Owner's Manual (pl)

Download
DIGITAL CAMERA
FINEPIX
 
X100
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym 
podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego 
FUJIFILM FinePix X100 i dołączonego do niego opro-
gramowania. Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu 
należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać jego 
treść.
Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych, odwiedź naszą witrynę internetową, 
znajdującą się pod adresem
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Aby uzyskać więcej informacji o aparacie cyfrowym X100, odwiedź stronę
http://www.finepix-x100.com/
Przed rozpoczęciem
Pierwsze kroki
Robienie zdjęć
Więcej o fotografowaniu
Przeglądanie zdjęć
Menu
Połączenia
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie problemów
Załącznik
PL
BL01285-E03