Fujifilm FUJIFILM XF1 Owner's Manual (nl)

Download
XF1
DIGITAL CAMERA
Gebruiksaanwijzing
Dank u voor het vertrouwen dat u 
in dit product heeft gesteld. Deze 
gebruiksaanwijzing beschrijft hoe 
u uw FUJIFILM digitale camera 
en de meegeleverde software ge-
bruikt. Lees de gebruiksaanwijzing 
en in zijn geheel aandachtig door 
voordat u de camera in gebruik 
neemt en besteed hierbij extra 
aandacht aan de waarschuwingen 
in het hoofdstuk “Voor uw veilig-
heid” (
P ii).
Voor informatie over aanverwante producten, bezoek onze website op
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
NL
Voordat u begint
Eerste stappen
Eenvoudig fotograferen en 
afspelen
Meer over fotografi e
Meer over afspelen
BL01758-B00
Films
Aansluitingen
Menu’s
Technische informatie
Probleemoplossing
Appendix