Fujifilm FinePix S4600 / S4700 / S4800 Series Owner's Manual (pl)

Download
DIGITAL CAMERA
FINEPIX Seria S4800
FINEPIX Seria S4700
FINEPIX Seria S4600
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniej-
szym podręczniku opisano, jak używać aparatu 
cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego 
oprogramowania. Przed rozpoczęciem użyt-
kowania aparatu dokładnie i ze zrozumieniem 
przeczytaj podręcznik oraz ostrzeżenia z roz-
działu „Dla własnego bezpieczeństwa” (
P ii).
Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych, 
odwiedź naszą witrynę internetową znajdującą się pod adresem
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Przed rozpoczęciem
Pierwsze kroki
Podstawy fotografowania 
i odtwarzania
Więcej o fotografowaniu
Więcej o odtwarzaniu
Filmy
Połączenia
Menu
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie problemów
Załącznik
BL03213-101
PL