Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
99
99
Opnamefuncties
Opnamefuncties
Stel de functie voor optische beeldstabilisatie (OIS) in om 
bewegingsonscherpte tegen te gaan. OIS is mogelijk bij sommige lenzen niet 
beschikbaar.
Bewegingsonscherpte kan ontstaan wanneer u op donkere plaatsen of 
binnenshuis foto's maakt. In dergelijke situaties gebruikt de camera een 
langere sluitertijd om meer licht op de sensor te laten vallen en de foto kan 
hierdoor bewogen worden. U kunt dit voorkomen door de OIS-functie te 
gebruiken.
Als uw lens een OIS-schakelaar heeft, moet u de schakelaar instellen op ON 
om de OIS-functie te gebruiken.
U stelt als volgt OIS-
opties in:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 OIS (Anti-trillen) 
ĺ
 een optie.
* Standaard
Pictogram
Beschrijving
Uit: de OIS-functie is uitgeschakeld.
Stand 1*: de OIS-functie wordt alleen toegepast als u de 
[Ontspanknop] half of helemaal indrukt.
Stand 2: de OIS-functie is geactiveerd.
Optical Image Stabilization (OIS, optische afbeeldingsstabilisatie)
Zonder OIS-correctie
Met OIS-correctie
• 
OIS werkt mogelijk niet goed in de volgende omstandigheden:
 
-
Wanneer u de camera beweegt om een bewegend onderwerp te volgen.
 
-
Wanneer de camera te veel schudt.
 
-
Wanneer er sprake is van een lange sluitertijd (bijvoorbeeld bij selectie van 
Nacht in de modus s).
 
-
Wanneer de batterij bijna leeg is.
 
-
Wanneer u een close-up neemt.
• 
Als u de OIS-functie met een statief gebruikt, kunnen de foto's onscherp worden 
door de trilling van de OIS-sensor. Schakel de OIS-functie bij gebruik van een 
statief uit.
• 
Als de camera een schok krijgt of valt, wordt het scherm wazig. Als dit gebeurt, 
schakelt u de camera uit en weer in.
• 
Gebruik de OIS-functie alleen als het nodig is, omdat hierbij veel batterijenergie 
wordt gebruikt.
• 
Als u een OIS-optie wilt instellen in het menu, stelt u de OIS-schakelaar op uw lens 
in op ON.
• 
Deze optie is bij sommige lenzen mogelijk niet beschikbaar.