Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
100
100
Opnamefuncties
Opnamefuncties
U kunt verschillende opnamemethoden instellen, zoals Continu, Burst, Timer 
of Bracketing.
Selecteer Eén foto om één foto tegelijk te maken. Selecteer Continu 
normaal
Continu hoog, of Burst om onderwerpen vast te leggen die snel 
bewegen. Selecteer AE bracketingWB bracketingF Wiz bracketing of 
Dieptebracketing om de belichting of witbalans aan te passen, effecten 
van de Fotowizard toe te passen of foto's met verschillende scherptedieptes 
vast te leggen. U kunt ook Timer selecteren om na een gespecificeerde tijd 
automatisch een foto te maken.
De opnamemethode 
wijzigen:
In de opnamemodus drukt u op [C] 
ĺ
 een optie.
• 
U kunt de optie ook instellen door op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Aantal opnamen 
ĺ
 een 
opnamemethode te drukken in de opnamemodus.
• 
Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen de beschikbare opties 
verschillen.
Eén foto
Leg één foto vast wanneer u op de [Ontspanknop] drukt. Geschikt voor 
algemene omstandigheden.
Aantal opnamen (opnamemethode)