Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
101
Opnamefuncties > 
Aantal opnamen (opnamemethode)
Continu
Leg continu foto's vast terwijl u op de [Ontspanknop] drukt. U kunt per 
seconde tot 4 foto's vastleggen (Continu normaal) of 9 foto's (Continu hoog).
• 
De functie voor ruisonderdrukking is niet beschikbaar wanneer Continu hoog is 
geselecteerd.
• 
De functie Tracking AF is beschikbaar bij deze optie.
• 
U kunt maximaal ISO 25600 selecteren wanneer u Continu normaal gebruikt of 
maximaal ISO 6400 als u Continu hoog gebruikt.
• 
Zet de sluitertijd op 1/250 s of hoger voor de beste resultaten als u ononderbroken 
foto's wilt maken. Als u de opnametijd in Continu hoog op 9 fps instelt, zet u de 
sluitertijd op 1/500 s of hoger.
• 
De maximale opnamesnelheid is 9 frames per seconde. Deze neemt af na 
ongeveer 40 JPEG-opnamen, 5 RAW-opnamen. (Op basis van UHS-I SD-kaart. Kan 
verschillen afhankelijk van de specificaties van de geheugenkaart.)
Burst
Maximaal 10 opnamen per seconde (3 seconden), 15 opnamen per seconde 
(2 seconden) of 30 opnamen per seconde (1 seconde) maken wanneer u 
[Ontspanknop] eenmaal indrukt. Aanbevolen voor het vastleggen van snel 
bewegende onderwerpen zoals raceauto's.
• 
Als u de opnamesnelheid wilt instellen in de opnamemodus, drukt u op [C] 
ĺ
 
Burst en drukt u op [D].
• 
Het fotoformaat is ingesteld op 7M.
• 
Het kan langer duren om een foto op te slaan.
• 
Met deze optie kan de flitser niet worden gebruikt.
• 
De sluitertijd moet korter dan 1/30 seconde zijn.
• 
Foto's die met deze optie worden gemaakt, kunnen bij het opslaan iets groter 
worden.
• 
De hoogste ISO-waarde die u kunt instellen is ISO 6400.
• 
Deze opties kan niet worden gebruikt met het RAW bestandsformaat. Door deze 
optie te selecteren veranderd de foto kwaliteit van RAW naar JPEG.