Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
102
Opnamefuncties > 
Aantal opnamen (opnamemethode)
Timer
Met de optie Timer maakt het toestel na een gespecificeerde tijd automatisch 
een foto. U kunt ook het opname-interval, het aantal opnamen en de 
opnametijd instellen.
• 
Druk op de [Ontspanknop] om het opnemen te stoppen.
• 
Als u de timerdetails wilt instellen, drukt u op [C] 
ĺ
 Timer 
ĺ
 [D] 
ĺ
 en stelt 
u het opname-interval, aantal opnamen en op opnametijd in.
Automatische belichtingsbracketing  
(AE bracketing)
Wanneer u op de [Ontspanknop] drukt, worden er 3 foto's achter elkaar 
genomen: het origineel en twee foto's met andere belichtingsinstellingen. 
Gebruik een statief om onscherpe foto's te voorkomen wanneer er drie foto's 
achter elkaar worden genomen. U kunt de instellingen aanpassen in het menu 
Bracketinginstellingen.
Belichting -2
Origineel
Belichting +2