Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
105
105
Opnamefuncties
Opnamefuncties
U kunt het opname-interval, het aantal foto's en de starttijd voor de opname 
instellen. Gebruik deze functie om foto's bij regelmatige intervallen te nemen 
tijdens bijvoorbeeld een maansverduistering of een zonsopgang.
Een intervalopname 
vastleggen:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Intervalopname 
ĺ
 stel een opname-interval, het aantal opnamen en de starttijd 
voor de opname in 
ĺ
 Intervalopname starten 
ĺ
 wacht 
tot het opnemen begint op de tijd die u hebt ingesteld. (Als u 
geen starttijd voor de opname hebt ingesteld, drukt u op de 
[Ontspanknop] om de foto te maken.)
• 
Als u intervalopnamen wilt opnemen als video, selecteert u Vertraging 
ĺ
 
Aan. De camera neemt een UHD-video van maximaal 60 seconden op met een 
framesnelheid van 10 fps. Wanneer u de functie Vertraging gebruikt, kunt u het 
aantal instellen op minder dan 600 opnamen.
• 
Als u het intervalaantal instelt op meer dan 600 opnamen of als er niet voldoende 
ruimte op de geheugenkaart beschikbaar is nadat de functie Vertraging is 
ingesteld, wordt het intervalaantal automatisch gewijzigd zodat u de functie 
Vertraging kunt gebruiken.
• 
Raak 
 aan om te pauzeren tijdens het maken van foto's.
• 
Raak 
 aan om te hervatten.
• 
Raak 
 aan of druk op [m] om de opname te stoppen.
• 
U kunt een draadontspanner en een statief gebruiken om ervoor te zorg dat de 
camera zo min mogelijk beweegt wanneer interval-opnamen worden vastgelegd.
• 
Sluit het netsnoer aan als het opname-interval lang is of het aantal foto's dat 
automatisch moet worden genomen, hoog is.
• 
Als het opname-interval is ingesteld tussen één en 10 minuten, wordt de standby-
stand voor het scherm van de camera geactiveerd nadat de camera een foto 
heeft gemaakt. Als een opname-interval langer is dan 10 minuten, wordt de 
spaarstand van de camera geactiveerd. Bij het volgende interval wordt de camera 
automatisch ingeschakeld en wordt de foto gemaakt. Druk op de [Ontspanknop
om de spaarstand te annuleren.
• 
Als de batterij of geheugenkaart wordt verwijderd terwijl u foto's maakt, wordt het 
opnemen gestopt. Voordat u de batterij of geheugenkaart verwijdert, moet u de 
intervalopname onderbreken en de camera uitschakelen.
Intervalopname