Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
107
Opnamefuncties > 
Flitser
Het rode-ogeneffect verminderen
Als de flitser wordt gebruikt wanneer u in het donker een foto van een 
persoon neemt, kan er een rode gloed in de ogen verschijnen. Als u het 
rode-ogeneffect wilt verminderen, selecteert u Automatisch rode ogen 
onderdrukken
 of Invulflits + Rode ogen.
Zonder rode-ogencorrectie
Met rode-ogencorrectie
Wanneer de functie voor het beperken van het rode-ogeneffect wordt gebruikt, gaat 
de flitser twee keer af. Het onderwerp moet niet bewegen tot nadat de flitser voor 
de tweede keer is afgegaan. Als het onderwerp zich te ver van de camera bevindt of 
zich beweegt nadat de flitser voor het eerst is afgegaan, wordt het rode-ogeneffect 
mogelijk niet beperkt.
De flitssterkte aanpassen
Wanneer de flitser is ingeschakeld, wordt de flitserintensiteit +/-2 niveaus 
aangepast.
U stelt de flitssterkte 
als volgt in:
Selecteer in de opnamemodus [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Flitser 
ĺ
 een 
optie 
ĺ
 [D] 
ĺ
 draait u instelwieltje 1 of 2 of drukt u op 
[C/F] om de flitserintensiteit aan te passen.
Terug
Instellen
Resetten
Flitser : Invulflits