Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
108
Opnamefuncties > 
Flitser
• 
U kunt ook de schuifregelaar slepen of 
/
 aanraken om de intensiteit aan te 
passen.
• 
Het bijstellen van de flitssterkte helpt mogelijk niet in de volgende gevallen:
 
-
Het onderwerp bevindt zich te dicht bij de camera.
 
-
Er is een hoge ISO-waarde ingesteld.
 
-
De belichtingswaarde is te groot of te klein.
 
-
Het is te licht of te donker.
• 
In bepaalde opnamemodi kan deze functie niet worden gebruikt.
• 
Als u een externe flitser aansluit op de camera waarvan de flitssterkte kan worden 
aangepast, worden de instellingen voor de sterkte van de flitser toegepast.
• 
Als het onderwerp te dicht bij is wanneer u de flitser gebruikt, kan een gedeelte 
van het licht worden geblokkeerd. Hierdoor wordt een donkere foto veroorzaakt. 
Zorg ervoor dat het onderwerp zich binnen het aanbevolen bereik bevindt. Dit 
verschilt per lens.
• 
Wanneer een lenskap is bevestigd, kan het licht van de flitser worden geblokkeerd 
door de kap. Verwijder de kap om de flitser te gebruiken.
Flitserinstellingen
Stel de flitserstand, belichtingswaarde, flitserhelderheid of meerdere keren 
flitsen in wanneer u een externe flitser op de camera aansluit. U kunt de 
draadloze synchronisatie ook instellen om de externe flitser te besturen. De 
flitserinstellingen worden alleen ondersteund wanneer u een compatibele, 
optionele externe flits gebruikt (SEF-580A).
De externe flitser instellen
U stelt de externe 
flitser als volgt in:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Externe-flitserinstellingen 
ĺ
 een optie.