Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
109
Opnamefuncties > 
Flitser
Optie
Beschrijving
Flitserstand
• 
A-TTL: in de A-TTL-modus (Advanced Through The 
Lens) meet de camera de hoeveelheid licht die door het 
onderwerp wordt gereflecteerd door de lens. Vervolgens 
wordt de optimale belichting berekend op basis van de 
belichtingswaarde en de sluitertijd.
• 
Handmatige flitser: de flitser straalt de volledige 
hoeveelheid licht uit of de flitsintensiteit kan handmatig 
worden aangepast.
• 
Meerdere keren flitsen: wanneer u op de 
[Ontspanknop] drukt, wordt er meerdere keren geflitst 
op basis van het aantal dat u hebt ingesteld.
Flitser EV
Stel de belichting van de flitser in wanneer de flitserstand is 
ingesteld op A-TTL.
Flitserhelderheid
Stel de helderheid van de flitser in wanneer de flitserstand is 
ingesteld op Handmatige flitser.
Instellingen voor 
meerdere keren 
flitsen
Stel het aantal flitsen, de helderheid of de frequentie van 
de flits in wanneer de flitserstand is ingesteld op Meerdere 
keren flitsen
.
Indien data kan worden uitgewisseld tussen de camera en de flitser, kunnen de 
instellingen voor de externe flitser aangepast worden op de camera of de flitser. Uw 
eerdere opties zullen worden toegepast.
Draadloze synchronisatie voor externe flitser instellen
Stel de draadloze synchronisatie in om de interne en externe flitsereenheden 
op afstand te besturen via draadloze signalen. Het externe systeem bestaat 
uit een hoofdflitser die op de camera is geplaatst en een of meer slave-
flitsereenheden. Een slave-flitser wordt aan een van de drie groepen 
toegewezen: A, B of C.
U stelt de draadloze 
synchronisatie als 
volgt in:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Externe draadloze flitser 
ĺ
 een optie.