Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
110
Opnamefuncties > 
Flitser
* Standaard
Optie
Beschrijving
Draadloze flitser 
gebruiken
Instellen dat de draadloze synchronisatie moet worden 
gebruikt. (Uit*, Aan)
Kanaal
Selecteer kanalen voor draadloze synchronisatie. Er zijn 
vier externe kanalen beschikbaar waardoor meerdere 
externe systemen op hetzelfde moment in werking 
kunnen zijn. De hoofdflitser en de slave-flitsereenheden 
in hetzelfde externe systeem moeten op hetzelfde kanaal 
zijn ingesteld. (K. 1K. 2K. 3K. 4)
Groepsflitserstand
Stel de flitserstand in voor groep A, B of C. Wijzigingen 
in de flitserstand moeten worden aangebracht op de 
hoofdflitser. De wijzigingen worden vervolgens toegepast 
op slave-groep A, B of C. De slave-groepen werken als een 
extern systeem van de flitsermodus (TTL of handmatig) in 
overeenstemming met de instellingen van de hoofdflitser.
• 
A-TTL: de belichting van de flitser instellen wanneer de 
flitserstand is ingesteld op A-TTL.
• 
Handmatige flitser: de helderheid van de flitser 
instellen wanneer de flitserstand is ingesteld op 
Handmatige flitser.
• 
Uit: de flitser niet gebruiken.
• 
U kunt de Externe-flitserinstellingen niet selecteren wanneer u de functie 
Externe draadloze flitser gebruikt.
• 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de optionele externe flitser (SEF-580A) voor 
informatie over het gebruik van de functie voor draadloze synchronisatie met een 
externe flitser.
De flitserintensiteit vergrendelen
Wanneer de flitserstand is ingesteld op A-TTL, berekent de camera 
automatisch de optimale belichting door middel van een voorflits. Als de 
belichting niet correct wordt berekend, gebruikt u de FEL-functie. De voorflits 
gaat af op het gebied dat u hebt ingesteld en de flitserintensiteit wordt 
vergrendeld.
De flitserintensiteit 
vergrendelen:
Stel de functie van [a] in op FEL 
ĺ
 stel scherp op het 
belichtingsgebied 
ĺ
 druk op [a].