Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
112
Opnamefuncties > 
Lichtmeting
Centrum gewogen
In de modus Centrum gewogen wordt er een groter gebied berekend dan 
in de Spot-modus. De hoeveelheid licht in het centrale gedeelte van het 
beeld (60 - 80%) en dat in de rest van het beeld (20 - 40%) worden bij elkaar 
opgeteld. Deze optie wordt aanbevolen voor situaties waarin er een klein 
verschil in helderheid tussen onderwerp en achtergrond bestaat, of waarin 
een gebied binnen het onderwerp groot is in verhouding tot de algehele 
compositie van de foto.
Spot
In de Spot-modus wordt de hoeveelheid licht in het centrum berekend. 
Wanneer u een foto maakt in een situatie waarbij er achter het onderwerp veel 
tegenlicht is, wordt de belichting zodanig ingesteld dat het onderwerp correct 
wordt belicht. Wanneer u bijvoorbeeld bij sterk tegenlicht voor de Multi-
modus kiest, berekent de camera dat de totale hoeveelheid licht voldoende 
is, waardoor er een donkere foto ontstaat. De Spot-modus kan dit voorkomen 
doordat hiermee de hoeveelheid licht in een specifiek gebied wordt berekend.
Zoals de foto laat zien, bevindt het onderwerp zich in een licht gebied terwijl 
de achtergrond donker is. De Spot-modus wordt aanbevolen voor situaties 
zoals deze, waarbij er een enorm verschil is in de belichtingswaarden tussen 
het onderwerp en de achtergrond bestaat.