Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
113
Opnamefuncties > 
Lichtmeting
De belichtingswaarde in het scherpstelgebied meten 
Als deze functie is ingeschakeld, stelt de camera automatisch een optimale 
belichting in door de helderheid van het gefocuste gebied te berekenen. Deze 
functie is alleen beschikbaar als u Spot of Multi en Keuze AF selecteert.
U stelt deze functie als 
volgt in:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Koppel AE met AF-punt 
ĺ
 een optie.