Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
114
114
Opnamefuncties
Opnamefuncties
Met deze functie wordt automatisch het verlies aan heldere of donkere details 
gecorrigeerd dat kan optreden door grote verschillen tussen donker en licht in 
de foto.
U stelt de opties voor 
Dynamisch bereik als 
volgt in:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Dynamisch bereik 
ĺ
 een optie.
Zonder effect van Dynamisch bereik
Met effect van Dynamisch bereik
* Standaard
Pictogram
Beschrijving
Uit*: Dynamisch bereik is uitgeschakeld.
Smart-bereik+: het verlies van heldere of donkere details 
corrigeren.
HDR: meerdere foto's maken met verschillende belichtingen en ze 
automatisch combineren tot één afbeelding.
• 
Als u de belichtingsaanpassingswaarde wilt instellen, drukt u op 
[F] en selecteert u LaagMiddel of Hoog.
• 
De hoogste ISO-waarde die u kunt instellen is ISO 6400.
• 
De opties voor Dynamisch bereik en Fotowizard kunnen niet 
tegelijkertijd worden ingesteld.
Dynamisch bereik