Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
115
115
Opnamefuncties
Opnamefuncties
De camera stelt automatisch de belichting in aan de hand van de gemeten 
lichtniveaus van de compositie van het beeld en de positie van het onderwerp. 
Als de belichting die de camera instelt hoger of lager is dan u verwacht, kunt 
u de belichtingswaarde handmatig aanpassen. De belichtingswaarde is met 
±5 stappen in te stellen. De camera geeft de belichtingswaarschuwing in 
rood weer voor elke stap meer dan ±5. Bij het opnemen van een video is de 
belichtingswaarde met ±3 stappen in te stellen.
Houd [B] ingedrukt en draai instelwieltje 1 om de belichtingswaarde in te 
stellen. U kunt de belichtingswaarde ook aanpassen door op [f] te drukken 
en EV te selecteren.
Wanneer u de belichtingswaarde compenseert in de handmatige modus, 
worden de huidige sluitertijd en diafragmawaarde niet gewijzigd. Wanneer 
u de belichtingswaarde aanpast door instelwieltje 1 te draaien terwijl u 
[B] ingedrukt houdt en de ISO-waarde is ingesteld op Auto, wordt de 
belichtingswaarde aangepast door de ISO-waarde te wijzigen.
Belichtingsniveau-
indicator
Standaardbelichtingsindicator
Toegenomen belichting  
(helderder)
Afgenomen belichting  
(donkerder)
Belichtingswaarschuwing
Belichtingsaanpassingswaarde
-2
Origineel
+2
De afstelmodus gebruiken
Als u de diafragmawaarde of sluitertijd wijzigt, wordt de  nelichting gewijzigd 
volgens de instellingen, waardoor het scherm donkerder kan worden. Als deze 
functie is ingeschakeld, is de helderheid van de weergave constant, ongeacht 
de instellingen. Hiermee kunt u uw opname beter aan uw wensen aanpassen.
U kunt de 
Afstelmodus als volgt 
gebruiken:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Afstelstand 
ĺ
 een optie.
Belichtingscompensatie