Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
116
Opnamefuncties > 
Belichtingscompensatie
De hulp bij helderheid gebruiken
Pas de helderheid aan met het geselecteerde gebied als referentie. De 
helderheid van het geselecteerde gedeelte wordt weergegeven als een 
waarde zodat u de helderheid eenvoudig kunt aanpassen.
De helderheid 
aanpassen:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Hulp bij 
helderheid aanpassen 
ĺ
 Aan 
ĺ
 ga naar 
 op het scherm in het 
referentiegedeelte 
ĺ
 druk op [a] 
ĺ
 gebruik instelwieltje 1 en 2 
of [C/F], of sleep de schuifbalk om de helderheid aan te passen.
• 
Deze functie is alleen beschikbaar in de Programma-, Diafragmaprioriteit- of 
Sluitervoorkeuzemodus.
• 
Deze functie en de richtlijn voor overbelichting kunnen niet tegelijkertijd worden 
ingesteld.
• 
Deze functie en de optie Dynamisch bereik HDR kunnen niet tegelijkertijd worden 
ingesteld.
• 
Deze functie en de flitseropties kunnen niet tegelijkertijd worden ingesteld.
De richtlijn voor overbelichting weergeven
U kunt de overbelichte gebieden van een foto bekijken in de opnamemodus 
voordat u de foto maakt. Als u deze functie instelt, gaan de overbelichte 
gebieden van een foto knipperen.
U geeft de richtlijnen 
overbelichting als 
volgt weer:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Richtlijn voor overbelichting 
ĺ
 een optie.
Histogram
Het histogram op het scherm in- of uitschakelen.
Het histogram
Een histogram is een grafiek die de verdeling van de helderheid in het beeld 
toont. Een histogram dat naar links neigt, duidt op een donker beeld. Een 
histogram dat naar rechts neigt, duidt op een licht beeld. De hoogte van de 
grafiek houdt verband met de kleurinformatie. De grafiek wordt hoger als een 
bepaalde kleur veel voorkomt.
Onvoldoende belichting
Normale belichting
Te veel belichting