Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
117
117
Opnamefuncties
Opnamefuncties
Als u geen geschikte belichting kunt bereiken wegens een sterk licht/donker-
contrast tussen het onderwerp en de achtergrond, of als u een foto wilt maken 
waarop het onderwerp zich buiten het scherpstelgebied bevindt, vergrendelt 
u de scherpstelling of de belichting en maakt u vervolgens een foto.
Wanneer de belichtingsvergrendelingsfunctie wordt toegewezen aan [a
(voorbeeld)
Stel het scherpstelkader in en druk de [Ontspanknop] half in om 
de belichting te berekenen.
Druk op [a] om de belichting te vergrendelen.
U kunt wijzigingen aanbrengen in de compositie nadat de 
belichting is vergrendeld.
Druk de [Ontspanknop] half in om scherp te stellen en druk op 
de [Ontspanknop] om een foto te maken.
Wanneer de scherpstelvergrendelingsfunctie wordt toegewezen aan [a
(voorbeeld)
Stel het scherpstelkader in en druk de [Ontspanknop] half in om 
scherp te stellen.
Druk op [a] om de scherpstelling te vergrendelen.
U kunt wijzigingen aanbrengen in de compositie nadat de 
scherpstelling is vergrendeld.
Druk de [Ontspanknop] half in om de belichting te berekenen 
en druk op de [Ontspanknop] om een foto te maken.
U kunt de functie wijzigen die aan [a] is toegewezen voor 
scherpstelvergrendeling, belichtingsvergrendeling of beide. (p. 175)
Vergrendeling belichting/scherpstelling