Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
Opnamefuncties
118
118
Opnamefuncties
Opnamefuncties
U kunt het belichtingsgebied en scherpstelgebied van elkaar scheiden of 
ze weer samenvoegen. Deze functie is alleen beschikbaar als Aanraak AF is 
ingesteld op Aanraak AF.
Raak op het scherm een gedeelte aan om hierop scherp te 
stellen.
• 
Het scheidingspictogram voor belichting 
 wordt op het 
scherpstelkader weergegeven.
Sleep   naar het belichtingsgebied.
• 
Het scherpstelgebied en het belichtingsgebied worden gescheiden.
• 
Blijf elk gebied aanraken om de ingestelde scherpstelling of belichting 
te vergrendelen.
• 
Sleep de gebieden samen om het scherpstelgebied en het 
belichtingsgebied samen te voegen.
Belichting
Scherpstelling
Druk op de [Ontspanknop] om een foto te maken.
• 
Als u op [a] drukt terwijl de functie daarvan is ingesteld op AEL-vergrendelen
worden de belichting en scherpstelling niet gescheiden.
• 
U kunt de functie Scheiden belichting/scherpstelling instellen door op [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Scheiden belichting/scherpstelling 
ĺ
 Uit of Aan te drukken in de 
opnamemodus.
Scheiden belichting/scherpstelling