Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
11
Inhoudsopgave
Aangepaste stand beheren ................................................................................  171
RAW-compressie .....................................................................................................   171
Ruisonderdrukking ................................................................................................   171
Kleurruimte ...............................................................................................................   172
Lensvervormingscorrectie ..................................................................................  173
Gebruikersdisplay ..................................................................................................  173
Rasterlijn ....................................................................................................................  173
Centrummarkering ................................................................................................   174
Toetstoewijzing .......................................................................................................   174
iFn-instelling ............................................................................................................  177
Snelheidsinstellingen voor lenstoets ..............................................................  178
Aanraakbediening .................................................................................................  178
Automatisch zelfportret.......................................................................................  178
AF-lamp .....................................................................................................................  178
E-sluiter ......................................................................................................................  179
MobileLink/NFC afbeeldinggrootte ................................................................  179