Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
124
Opnamefuncties > 
Videofuncties
Spraak
Soms is een video zonder geluid aantrekkelijker dan één met geluid. Schakel 
het geluid uit om een video zonder geluid op te nemen.
U stelt als volgt 
spraakopties in:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 Spraak 
ĺ
 
een optie.
Windonderdrukking
Wanneer u video's in een rumoerige omgeving opneemt, kunnen er 
ongewenste geluiden in de video worden opgenomen. Vooral het geluid 
van harde wind kan vervelend zijn in uw video's. Gebruik de functie 
Windonderdrukking om naast windgeluid ook bepaalde omgevingsgeluiden 
weg te filteren.
Het geluid van de 
wind verminderen:
In de opnamemodus drukt u op [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 
Windonderdrukking 
ĺ
 een optie.
Microfoonniveau
Het microfoonniveau instellen voor de opnameomstandigheden.
U stelt het 
microfoonniveau als 
volgt in:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 
Microfoonniveau 
ĺ
 draai instelwieltje 1 en 2 of druk op [C/F] 
om het microfoonniveau aan te passen 
ĺ
 raak Instellen aan.
Smart-bereik+
Het verlies van heldere of donkere details corrigeren.
U stelt als volgt de 
opties voor Smart 
bereik+ in:
Druk in de opnamemodus op [m] 
ĺ
 g 
ĺ
 Smart-bereik+ 
ĺ
 een optie.