Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
127
Afspelen en bewerken > 
Bestanden zoeken en beheren
Bestanden op categorie weergeven
Druk in de miniatuurweergave op [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Filter 
ĺ
 een 
categorie.
• 
U kunt ook de huidige categorienaam aanraken om de lijst met opties 
te openen.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Alles*
Bestanden normaal weergeven.
Datum
Bestanden weergeven op volgorde van datum waarop ze 
zijn opgeslagen.
Type
Bestanden weergeven op bestandstype.
Selecteer een lijst om deze te openen.
Selecteer een bestand om dit weer te geven.
Raak 
 aan om naar de vorige modus terug te keren.