Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
128
Afspelen en bewerken > 
Bestanden zoeken en beheren
Continu- en burstopnamen bekijken
U kunt continuopnamen en burstopnamen weergeven in een fotobundel. 
Selecteer een fotobundel om alle foto's in de bundel automatisch weer te 
geven. Als u een fotobundel verwijdert, worden alle foto's in de fotobundel 
verwijderd. De foto's in een fotobundel worden opgeslagen als een 
individueel fotobestand op de geheugenkaart en er wordt geen aparte map 
gemaakt. U kunt ervoor kiezen continuopnamen als bundel of afzonderlijk te 
bekijken.
Draai in de afspeelmodus instelwieltje 2 of druk op [C/F] om 
naar een gewenste fotobundel te gaan.
• 
U kunt de afbeelding ook naar links of rechts slepen om naar een 
gewenste map te gaan.
• 
De camera geeft automatisch de foto's in de fotobundel weer.
• 
Druk op [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Continu-opnamen weergeven 
ĺ
 
Openvouwen om continuopnamen afzonderlijk te bekijken.
Draai instelwieltje 1 naar rechts de fotobundel te openen.
• 
U kunt ook de fotobundel aanraken op het scherm of op [o] drukken 
om de fotobundel te openen.
Draai instelwieltje 2 of druk op [C/F] om door bestanden te 
bladeren.
• 
U kunt de afbeelding ook naar links of rechts slepen om naar een 
ander bestand te gaan.
Draai instelwieltje 1 naar links of druk op [o] om terug te gaan 
naar de afspeelmodus.
• 
U kunt ook 
 aanraken om terug te gaan naar de afspeelmodus.