Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
12
Inhoudsopgave
Batterijspecificaties ...................................................................................................  194
Werkduur van de batterij ........................................................................................ 195
Bericht Batterij bijna leeg ....................................................................................... 195
De batterij gebruiken ............................................................................................... 195
Voorzorgsmaatregelen voor de batterij ............................................................ 196
Opmerking voor het opladen van de batterij ................................................. 196
Opmerkingen over opladen als een computer is aangesloten ................ 197
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze  
af volgens de voorschriften ....................................................................................197