Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
130
Afspelen en bewerken > 
Bestanden zoeken en beheren
Bestanden verwijderen
Wis bestanden in de afspeelmodus en maak zo meer ruimte op de 
geheugenkaart vrij. Beveiligde bestanden kunnen worden verwijderd zodra 
de beveiliging is verwijderd.
Afzonderlijke bestanden wissen
U kunt een afzonderlijk bestand selecteren en dit wissen.
Selecteer in de afspeelmodus een bestand en druk op [n].
Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u Ja.
Meerdere bestanden wissen
U kunt meerdere bestanden selecteren en deze wissen.
Druk in de afspeelmodus op [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Wissen 
ĺ
  
Meer wissen.
• 
Druk in de miniatuurweergave op [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Item selecteren.
• 
Druk anders in de miniatuurweergave op [n] en selecteer bestanden 
die u wilt verwijderen.
Draai instelwieltje 2 of druk op [C/F] om naar een bestand te 
gaan en selecteer het bestand door op [o] te drukken.
• 
Druk nogmaals op [o] op de selectie op te heffen.
Druk op [n].
Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u Ja.
Alle bestanden verwijderen
U kunt in één keer alle bestanden op de geheugenkaart wissen.
In de afspeelmodus drukt u op [m].
Selecteer z 
ĺ
 Wissen 
ĺ
 Alles wissen.
Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u Ja.