Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
131
Afspelen en bewerken
Een foto vergroten
U kunt foto's vergroten wanneer u ze in de afspeelmodus bekijkt. Tevens kunt 
u de bijsnijdfunctie gebruiken om het uitvergrote gedeelte op het scherm als 
een nieuw bestand op te slaan.
Uitvergroot gebied
Vergroting (De maximale vergroting 
kan per resolutie verschillen.)
Volledig beeld
Bijsnijden
Draai instelwieltje 1 naar rechts om een foto te vergroten.  
(Draai instelwieltje 1 naar links om een foto te verkleinen.)
Om
Actie
Uitvergroot gebied verplaatsen
Druk op [D/I/C/F].
Het vergrote beeld bijsnijden
Druk op [f]. (als nieuw bestand 
opgeslagen)
Terug naar het originele beeld
Druk op [o].
• 
U kunt ook uw vingers samenknijpen of ze uitspreiden op het scherm om een foto 
te verkleinen of te vergroten. U kunt ook dubbeltikken op een gebied om het snel 
te vergroten.
• 
U kunt door bestanden bladeren door instelwieltje 2 te draaien, ook als de foto is 
vergroot.
Foto's weergeven