Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
132
Afspelen en bewerken > 
Foto's weergeven
Een diashow weergeven
U kunt foto's als diavoorstelling weergeven en diverse effecten toepassen.
In de afspeelmodus drukt u op [m].
Selecteer z 
ĺ
 Opties voor diashow.
Selecteer een effect voor de diavoorstelling.
• 
Ga door naar stap 4 om een diashow zonder effecten te starten.
* Standaard
Optie
Beschrijving
Afspeelstand
Instellen dat een diashow één keer of herhaaldelijk wordt 
afgespeeld. (Eenmaal afspelen*, Herhalen)
Interval
Het interval tussen foto's instellen.  
(1 sec*, 3 sec5 sec10 sec)
Effect
• 
Een scèneovergangseffect instellen tussen foto's.
• 
Selecteer Uit om effecten te annuleren.
Druk op [m].
Selecteer Diashow starten.
De diashow weergeven.
• 
Druk op [o] om te pauzeren.
• 
Druk nogmaals op [o] om door te gaan.
• 
Druk op [m] om de diashow te stoppen en terug te keren naar de 
afspeelmodus.