Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
133
Afspelen en bewerken > 
Foto's weergeven
De richtlijnen overbelichting weergeven
Instellen dat de overbelichte delen van een foto gaan knipperen.
U geeft de richtlijnen 
overbelichting als 
volgt weer:
Druk in de afspeelmodus op [m] 
ĺ
 z 
ĺ
  
Richtlijn voor overbelichting 
ĺ
 een optie.
Intervalopnamen weergeven
Foto's weergeven die zijn vastgelegd met de functie Intervalopname.
Intervalopnamen 
weergeven:
Druk in de afspeelmodus op [m] 
ĺ
 z 
ĺ
  
Intervalopnamen afspelen.
Bestanden sorteren
U kunt bestanden op nieuwste of oudste sorteren.
Een sorteeroptie 
instellen:
Druk in de afspeelmodus op [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Sorteren op 
ĺ
 
een optie.
Automatisch draaien
Als Automatisch draaien is ingeschakeld, worden de foto's die u verticaal hebt 
gemaakt automatisch gedraaid, zodat ze horizontaal op het scherm passen.
U stelt als volgt opties 
voor automatisch 
draaien in:
Druk in de afspeelmodus op [m] 
ĺ
 z 
ĺ
  
Automatisch draaien 
ĺ
 een optie.
Converteren naar JPEG
U kunt RAW-bestanden converteren naar JPG-bestanden.
Bestanden 
converteren:
Druk in de afspeelmodus op [m] 
ĺ
 z 
ĺ
  
Converteren naar JPG.