Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
134
Afspelen en bewerken
In de afspeelmodus kunt u video's afspelen, afzonderlijke beelden uit video's 
opslaan en video's bijsnijden om op te slaan als een ander bestand.
Stop
Opnemen
Pictogram
Beschrijving
 
Vorige bestand weergeven/Achteruit spoelen. (Elke keer dat u 
het pictogram aanraakt terwijl u een video afspeelt, kunt u de 
scansnelheid in deze volgorde wijzigen: 2X, 4X, 8X.)
 
Afspelen onderbreken of hervatten.
 
Volgende bestand weergeven/Vooruit spoelen. (Elke keer dat u 
het pictogram aanraakt terwijl u een video afspeelt, kunt u de 
scansnelheid in deze volgorde wijzigen: 2X, 4X, 8X.)
Het volume aanpassen of het geluid dempen.
Achteruit of vooruit scannen
Als u een videobestand tijdens het afspelen achteruit of vooruit wilt scannen, 
gebruikt u een van de volgende methodes.
•  Raak     aan. Elke keer dat u het pictogram aanraakt, kunt u de 
scansnelheid in deze volgorde wijzigen: 2X, 4X, 8X.
•  Druk op [C/F]. Elke keer dat u op de toets drukt, kunt u de scansnelheid in 
deze volgorde wijzigen: 2X, 4X, 8X.
•  Draai instelwieltje 1 of 2 naar links of rechts. Elke keer dat u instelwieltje 1 of 
2 draait, kunt u de scansnelheid in deze volgorde wijzigen: 2X, 4X, 8X.
•  Sleep de handgrepen die worden weergegeven op de voortgangsbalk naar 
links of naar rechts. U kunt de afspeelpositie in de video wijzigen.
U kunt een video onderbreken en het instelwieltje 2 draaien om achteruit of vooruit 
te scannen in stappen van één frame.
Video's afspelen