Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
135
Afspelen en bewerken > 
Video's afspelen
De helderheid van een video aanpassen
Pas de helderheid van een video aan terwijl u deze afspeelt.
De helderheid van een 
video aanpassen:
Raak de linkerkant van het scherm aan 
ĺ
 sleep omhoog of 
omlaag.
Stop
Opnemen
Het volume van een video aanpassen
Pas het volume van een video aan terwijl u deze afspeelt.
Het volume van een 
video aanpassen:
Raak de rechterkant van het scherm aan 
ĺ
 sleep omhoog of 
omlaag.
Stop
Opnemen
• 
U kunt ook 
 aanraken en de schuifregelaar op de volumebedieningsbalk 
omhoog of omlaag slepen.
• 
U kunt ook op [D/I] drukken om het volume van een video aan te passen.