Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
136
Afspelen en bewerken > 
Video's afspelen
10 
Wanneer het pop-upvenster verschijnt, selecteert u Ja.
• 
U kunt een video die is opgenomen in de 3D-modus niet bijsnijden.
• 
De originele video moet minstens 10 seconden lang zijn.
• 
De camera slaat de bewerkte video op als een nieuw bestand en laat de originele 
video ongewijzigd.
Een foto vastleggen tijdens het afspelen
Druk tijdens het weergeven van een video op [o] of raak   aan 
op het punt waar u een afbeelding wilt vastleggen.
Druk op [f] of raak Opnemen aan.
• 
U kunt geen foto maken van een video die is opgenomen in de 3D-modus.
• 
De opgeslagen afbeelding heeft dezelfde resolutie als de originele video.
• 
De vastgelegde afbeelding wordt opgeslagen als een nieuw bestand.
Een video tijdens het afspelen bijsnijden
Scrol in de afspeelmodus naar een video en druk vervolgens op 
[m].
Selecteer Film bijsnijden.
Druk op [o] of raak   aan om de video af te spelen.
Druk op [o] of raak   aan op het punt waar u wilt beginnen met 
bijsnijden.
Druk op [f] of raak Startpunt aan.
Druk op [o] of raak   aan om de video weer af te spelen.
Druk op [o] of raak   aan op het punt waar u wilt stoppen met 
bijsnijden.
Druk op [f] of raak Eindpunt aan.
Druk op [f] of raak Bijsnijden aan om een video bij te snijden.
• 
U kunt de scène aanpassen die moet worden bijgesneden 
door de handgrepen te slepen die worden weergegeven op de 
voortgangsbalk.