Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
138
Afspelen en bewerken > 
Foto's bewerken
Een foto draaien
Raak 
 
ĺ
   aan.
Raak een optie aan.
Draaien : Rechts 90˚
Annuleren
Gereed
Druk op [o] of raak Gereed aan.
Raak   aan om op te slaan.
• 
U kunt in de afspeelmodus ook een foto draaien door op [m] te drukken en 
daarna z 
ĺ
 Draaien 
ĺ
 een gewenste optie te selecteren.
• 
De camera overschrijft het originele bestand.
Het formaat van foto's wijzigen
U kunt het formaat van een foto wijzigen en de foto als een nieuw bestand 
opslaan.
Raak 
 
ĺ
 
 aan.
Raak een optie aan.
Resolutie wijzigen : 13.9M (3:2)
Annuleren
Gereed
Druk op [o] of raak Gereed aan.
Raak   aan om op te slaan.
De beschikbare optie voor formaat wijzigen zijn afhankelijk van het oorspronkelijke 
formaat van de foto.