Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
13
Fotografie-concepten en conventies
Staand fotograferen
Bepaal de compositie; sta rechtop met uw voeten op schouderbreedte uit 
elkaar en houd uw ellebogen naar beneden gericht.
Houding tijdens opname
Een goede houding waarin de camera stabiel kan worden vastgehouden 
is noodzakelijk om goed foto's te kunnen maken. Zelfs als u de camera 
op de juiste wijze vasthoudt, kan een verkeerde lichaamshouding voor 
bewegingsonscherpte zorgen. Sta rechtop en stil om een stevige ondergrond 
voor de camera te vormen. Wanneer u met een lange sluitertijd fotografeert, 
houdt u uw adem in om te zorgen dat uw lichaam zo min mogelijk beweegt.
De camera vasthouden
Houd de camera met uw rechterhand vast en plaats uw rechter wijsvinger op 
de ontspanknop. Houd uw linkerhand ter ondersteuning onder de lens.