Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
140
Afspelen en bewerken > 
Foto's bewerken
Intelligent filter-effecten toepassen
U kunt speciale effecten op uw foto's toepassen.
Raak 
 aan en vervolgens een optie.
Intelligent filter : Vignetten
Annuleren
Gereed
Optie
Beschrijving
Origineel
Geen effect
Vignetten
Retrokleuren, een hoog contrast en sterke 
vignettering van Lomo-camera's toepassen.
Miniatuur (H)
Een effect toepassen waarmee het onderwerp 
in miniatuur wordt weergegeven. De boven- en 
onderkant van de foto worden wazig gemaakt.
Miniatuur (V)
Een effect toepassen waarmee het onderwerp 
in miniatuur wordt weergegeven. De linker- en 
rechterkant van de foto worden wazig gemaakt.
Optie
Beschrijving
Waterverf
Het effect van een waterverfschilderij toepassen.
Rood
Verzadiging van alle kleuren ongedaan maken 
behalve van rood.
Groen
Verzadiging van alle kleuren ongedaan maken 
behalve van groen.
Blauw
Verzadiging van alle kleuren ongedaan maken 
behalve van blauw.
Geel
Verzadiging van alle kleuren ongedaan maken 
behalve van geel.
Druk op [o] of raak Gereed aan.
Raak   aan om op te slaan.