Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
142
Verbinding maken en bestanden overbrengen
Verbinding maken met een smartphone
NFC-functies gebruiken in de opnamemodus
Sluit in de opnamemodus een camera en een smartphone aan door de NFC-
antennes van het ene apparaat in de buurt van de NFC-code van het andere 
apparaat te houden. Druk op [R] of schakel Samsung Camera Manager in op 
de smartphone en start MobileLink, Remote Viewfinder, Quick Transfer of Pro 
Suggest Market. (p. 144, 146, 149)
De NFC-functie gebruiken
Plaats de NFC-antenne van een smartphone in de buurt van de NFC-code 
van de camera om de camera te verbinden met de smartphone. In de 
afspeelmodus kunt u bestanden ook overbrengen naar een apparaat met 
NFC-functionaliteit.
• 
Deze functie wordt ondersteund op smartphones met Android OS waarop NFC is 
ingeschakeld. We raden u aan de nieuwste versie te gebruiken. Deze functie is niet 
beschikbaar op iOS-apparaten.
• 
U moet Samsung Camera Manager op uw telefoon of apparaat installeren voordat 
u deze functie gaat gebruiken. Download en installeer Samsung Camera Manager 
Inst. via de Google Play Store om Samsung Camera Manager te installeren. 
Samsung Camera Manager wordt ondersteund door Android OS 4.2.2 of hoger.
• 
Om een NFC-code te lezen, plaatst u het apparaat met NFC-functionaliteit 
minstens 2 seconden in de buurt van de NFC-code van de camera.
• 
U kunt de grootte voor over te brengen foto's instellen door op [m] te drukken 
en d 
ĺ
 MobileLink/NFC afbeeldinggrootte 
ĺ
 een optie.
• 
Verander de NFC-code niet.