Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
143
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Verbinding maken met een smartphone
NFC-functies gebruiken in de afspeelmodus (Photo Beam)
In de afspeelmodus brengt de camera de huidige bestanden automatisch over 
naar de smartphone als u de twee apparaten dicht bij elkaar plaatst terwijl ze 
zijn verbonden via Bluetooth.
•  Als u meerdere bestanden wilt overbrengen, selecteert u de bestanden 
vanaf de miniatuurweergave en leest u vervolgens een code vanaf een 
apparaat met NFC-functionaliteit.
De GPS Geo-taggingfunctie gebruiken
Als u GPS-gegevens wilt opslaan wanneer u een foto maakt met de camera, 
sluit u de camera en smartphone aan via Bluetooth. Activeer vervolgens de 
GPS-functie op de smartphone.