Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
144
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Verbinding maken met een smartphone
Bestanden verzenden naar een smartphone
U kunt met de functie MobileLink eenvoudig foto's verzenden naar uw 
smartphone.
• 
De functie MobileLink wordt ondersteund op smartphones of tablets met 
Android OS of iOS. (Bepaalde functies worden mogelijk niet door alle modellen 
ondersteund.) Voordat deze functie wordt gebruikt, dient u de firmware van het 
apparaat naar de nieuwste versie bij te werken. Als de firmware-versie niet de 
meest recente is, kan deze functie mogelijk niet goed presteren.
• 
U moet Samsung Camera Manager op uw telefoon of apparaat installeren voordat 
u deze functie gaat gebruiken. Download en installeer Samsung Camera Manager 
Inst. via de Google Play Store of de Apple App Store om Samsung Camera 
Manager te installeren. Samsung Camera Manager wordt ondersteund door 
Android OS 4.2.2, iOS 6.1 of hoger.
• 
Als het camerageheugen geen bestanden bevat, kunt u deze functie niet 
gebruiken.
• 
U kunt maximaal 1.000 recente bestanden tegelijk weergeven en maximaal 1.000 
bestanden tegelijk verzenden.
• 
Wanneer u deze functie gebruikt op een iOS-apparaat, kan de Wi-Fi-verbinding 
van het apparaat worden verbroken.
• 
U kunt geen MJPEG-bestanden verzenden.
• 
U kunt geen video's verzenden naar een iOS-apparaat.
• 
RAW-bestanden worden verzonden nadat ze zijn geconverteerd naar JPEG-
indeling.
• 
Video's kunnen niet worden afgespeeld op smartphones die geen ondersteuning 
bieden voor H.265-codecs.
• 
U kunt de grootte voor over te brengen foto's instellen door op [
m] te drukken 
en 
 MobileLink/NFC afbeeldinggrootte 
 een optie.
• 
Het scherm wordt uitgeschakeld als u gedurende 30 seconden geen bewerkingen 
op de camera uitvoert.
• 
U kunt ook 
 aanraken in de afspeelmodus en 
 selecteren.
Druk in de opnamemodus op [
R].
• 
U kunt ook [
R] ingedrukt houden om de functie MobileLink 
rechtstreeks te starten.
Raak   aan.
• 
Als het pop-upvenster wordt weergegeven dat u vraagt om de 
applicatie te downloaden, selecteert u Volgende.
• 
Als u een handmatige Wi-Fi-verbinding gebruikt om de camera 
en een smartphone met elkaar te verbinden, kunt u de Wi-Fi-
privacyvergrendeling inschakelen. (p. 183)
• 
Als u een handmatige Wi-Fi-verbinding gebruikt om de camera en 
een smartphone met elkaar te verbinden, is de Bluetooth-functie niet 
beschikbaar.
Schakel Samsung Camera Manager in op de smartphone.
• 
Als u de applicatie automatisch wilt starten op een smartphone 
met NFC-functionaliteit, schakelt u de functie in en plaatst u de 
smartphone in de buurt van een NFC-code (p. 32) op de camera. 
Controleer of de smartphone is aangesloten op uw camera en ga 
verder met stap 6.