Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
146
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Verbinding maken met een smartphone
De camera op afstand bedienen met een 
smartphone
Gebruik de functie Remote Viewfinder op uw smartphone om uw camera te 
bedienen en op afstand een foto te maken of video op te nemen.
• 
De functie Remote Viewfinder wordt ondersteund op smartphones of tablets met 
Android OS of iOS. (Bepaalde functies worden mogelijk niet door alle modellen 
ondersteund.) Voordat deze functie wordt gebruikt, dient u de firmware van het 
apparaat naar de nieuwste versie bij te werken. Als de firmware-versie niet de 
meest recente is, kan deze functie mogelijk niet goed presteren.
• 
U moet Samsung Camera Manager op uw telefoon of apparaat installeren voordat 
u deze functie gaat gebruiken. Download en installeer Samsung Camera Manager 
Inst. via de Google Play Store of de Apple App Store om Samsung Camera Manager 
te installeren. Samsung Camera Manager wordt ondersteund door Android OS 
4.2.2, iOS 6.1 of hoger.
• 
Deze functie is niet beschikbaar als u in de 3D-modus een 3D-lens aansluit.
Druk in de opnamemodus op [R].
Raak   aan.
• 
Als het pop-upvenster wordt weergegeven dat u vraagt om de 
applicatie te downloaden, selecteert u Volgende.
• 
Als u een handmatige Wi-Fi-verbinding gebruikt om de camera 
en een smartphone met elkaar te verbinden, kunt u de Wi-Fi-
privacyvergrendeling inschakelen. (p. 183)
• 
Als u een handmatige Wi-Fi-verbinding gebruikt om de camera en 
een smartphone met elkaar te verbinden, is de Bluetooth-functie niet 
beschikbaar.
Schakel Samsung Camera Manager in op de smartphone.
• 
Als u de applicatie automatisch wilt starten op een smartphone 
met NFC-functionaliteit, schakelt u de functie in en plaatst u de 
smartphone in de buurt van een NFC-code (p. 32) op de camera. 
Controleer of de smartphone is aangesloten op uw camera en ga 
verder met stap 6.
Selecteer de camera in de lijst op de smartphone.
• 
De smartphone kan maar met één camera tegelijk verbinding maken.
• 
Als de Wi-Fi-privacyvergrendeling is ingeschakeld en Wi-Fi verbonden 
is, geeft u op de smartphone de PIN-code in die wordt weergegeven 
op de camera.