Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
147
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Verbinding maken met een smartphone
Geef op de camera de smartphone toestemming om verbinding 
te maken met de camera of bevestig het registratieverzoek.
• 
Als de smartphone eerder is aangesloten op de camera, wordt deze 
automatisch aangesloten.
• 
Als het pop-upbericht waarin u wordt gevraagd de automatische 
tijdsinstellingen in te stellen, wordt weergegeven, selecteert u Ja om 
de datum en tijd van de camera te synchroniseren met die van de 
smartphone. (p. 183)
Selecteer 
q op de smartphone om het Smart-paneel te openen.
Stel de opname-opties in op de smartphone.
• 
Wanneer u gebruikmaakt van deze functie, zijn sommige toetsen niet 
beschikbaar op uw camera.
• 
De zoom-toets en de ontspanknop op uw smartphone werken niet als 
u deze functie gebruikt.
• 
Sommige opname-opties worden niet ondersteund.
• 
Opname-opties die u hebt ingesteld, blijven op de camera staan nadat 
de verbinding met de smartphone is verbroken.
Raak   aan om terug te gaan naar het opnamescherm.
Blijf op de smartphone   aanraken om scherp te stellen en laat 
los om de foto te maken.
• 
Raak   aan om een video op te nemen en raak   aan om een video 
te stoppen.
• 
Raak   aan om de gemaakte foto te bekijken en te verzenden naar de 
smartphone.
• 
Als de GPS-functie op de smartphone is geactiveerd, worden de GPS-
gegevens opgeslagen met de vastgelegde foto.
• 
Als u deze functie gebruikt, kan de ideale afstand tussen de camera en de 
smartphone variëren, afhankelijk van de omgeving.
• 
De smartphone moet zich binnen een afstand van 7 m van de camera bevinden als 
u deze functie wilt gebruiken.
• 
Het duurt enige tijd om de foto te maken nadat u 
 hebt losgelaten op de 
smartphone.
• 
De functie Remote Viewfinder wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld:
 -
U beantwoordt een inkomende oproep op het iOS-apparaat.
 -
De camera of de smartphone wordt uitgeschakeld.
 -
De Bluetooth- of Wi-Fi-verbinding op het apparaat wordt verbroken.
 -
De Bluetooth- of Wi-Fi-verbinding is zwak of instabiel.
 -
Er worden ongeveer 3 minuten geen bewerkingen uitgevoerd terwijl u 
verbonden bent.