Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
148
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Verbinding maken met een smartphone
Een smartphone als externe ontspanknop 
gebruiken
Gebruik de Bluetooth-sluiterfunctie in Samsung Camera Manager op de 
smartphone om de smartphone als een ontspanknop op afstand te gebruiken 
voor de camera.
• 
Deze functie wordt ondersteund op smartphones met Android OS. We raden u 
aan de nieuwste versie te gebruiken. Deze functie is niet beschikbaar op iOS-
apparaten.
• 
U moet Samsung Camera Manager op uw telefoon of apparaat installeren voordat 
u deze functie gaat gebruiken. Download en installeer Samsung Camera Manager 
Inst. via de Google Play Store om Samsung Camera Manager te installeren. 
Samsung Camera Manager wordt ondersteund door Android OS 4.2.2 of hoger.
Verbind de camera en een smartphone via Bluetooth.
Schakel Samsung Camera Manager in op de smartphone.
Selecteer Bluetooth sluiter.
Raak 
 op de smartphone aan om de foto te maken.
• 
Selecteer Indrukken en raak 
 aan om elke keer één foto te maken 
wanneer u 
 aanraakt.
• 
Selecteer Ingedrukt houden en raak 
 aan om de [Ontspanknop
ingedrukt te laten. Druk nogmaals op 
 om de [Ontspanknop
los te laten. Wanneer u continuopnamen maakt of de Bulb-functie 
gebruikt, selecteert u Ingedrukt houden en raakt u 
 aan om foto's 
gedurende de gewenste tijd te maken.
• 
Raak 
 aan om een video op te nemen en raak 
 aan om een video 
te stoppen.
• 
De optimale afstand voor een Bluetooth-verbinding tussen apparaten kan 
verschillen, afhankelijk van uw omgeving en uw smartphone.
• 
De smartphone moet zich binnen een afstand van 7 m van de camera bevinden als 
u deze functie wilt gebruiken.
• 
De Bluetooth-sluiterfunctie wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld:
 
-
De camera of de smartphone wordt uitgeschakeld.
 
-
De Bluetooth-verbinding op het apparaat wordt verbroken.
 
-
De Bluetooth-verbinding is zwak of instabiel.