Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
149
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Verbinding maken met een smartphone
Raak 
 aan in de opnamemodus.
• 
U kunt ook op [R] drukken en vervolgens 
 selecteren.
• 
Als het pop-upvenster wordt weergegeven dat u vraagt om de 
applicatie te downloaden, selecteert u Volgende.
Schakel Samsung Camera Manager in op de smartphone.
• 
Als u de applicatie automatisch wilt starten op een smartphone 
met NFC-functionaliteit, schakelt u de functie in en plaatst u de 
smartphone in de buurt van een NFC-code (p. 32) op de camera. 
Controleer of de smartphone is aangesloten op uw camera en ga 
verder met stap 5.
Selecteer de camera in de lijst op de smartphone.
• 
De smartphone kan maar met één camera tegelijk verbinding maken.
Bestanden automatisch opslaan op een 
smartphone
Wanneer u een foto maakt met uw camera, wordt de foto automatisch op een 
smartphone opgeslagen met de Quick Transfer-functie.
• 
De functie Quick Transfer wordt ondersteund op smartphones of tablets met 
Android OS. (Bepaalde functies worden mogelijk niet door alle modellen 
ondersteund.) Voordat deze functie wordt gebruikt, dient u de firmware van het 
apparaat naar de nieuwste versie bij te werken. Als de firmware-versie niet de 
meest recente is, kan deze functie mogelijk niet goed presteren.
• 
U moet Samsung Camera Manager op uw telefoon of apparaat installeren voordat 
u deze functie gaat gebruiken. Download en installeer Samsung Camera Manager 
Inst. via de Google Play Store om Samsung Camera Manager te installeren. 
Samsung Camera Manager wordt ondersteund door Android OS 4.2.2 of hoger.
• 
Als u deze functie instelt, wordt de instelling behouden zelfs als u de 
opnamemodus wijzigt.
• 
Deze functie wordt in bepaalde modi mogelijk niet ondersteund of is niet 
beschikbaar met bepaalde opnameopties.
• 
De functie Quick Transfer wordt alleen ondersteund via een Bluetooth-verbinding.
• 
U kunt de functie Quick Transfer niet gebruiken als de camera is verbonden met 
een smartphone die Bluetooth via een Wi-Fi-verbinding niet ondersteunt.
• 
Als er een smartphone die geen Bluetooth ondersteunt, is geregistreerd op de 
camera, verwijdert u deze en registreert u een smartphone die Bluetooth wel 
ondersteunt.