Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
150
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Verbinding maken met een smartphone
Bevestig op de camera het registratieverzoek van de 
smartphone.
• 
Als de smartphone eerder is aangesloten op de camera, wordt deze 
automatisch aangesloten.
• 
Het pictogram Quick Transfer op het scherm van de camera verandert 
in een pictogram dat de verbindingsstatus (
) aangeeft.
• 
Als het pop-upbericht waarin u wordt gevraagd de automatische 
tijdsinstellingen in te stellen, wordt weergegeven, selecteert u Ja om 
de datum en tijd van de camera te synchroniseren met die van de 
smartphone. (p. 183)
Maak een foto.
• 
De vastgelegde foto wordt opgeslagen op de camera in de 
oorspronkelijke indeling en een voorbeeldafbeelding wordt 
overgedragen naar de smartphone. Als u de oorspronkelijke 
afbeelding wilt importeren van de camera naar uw smartphone, 
selecteert u de voorbeeldafbeelding op uw smartphone.
• 
Als u continu foto's hebt gemaakt, wordt de eerste gemaakte foto 
overgedragen naar de smartphone.
• 
Als de GPS-functie op de smartphone is geactiveerd, worden de GPS-
gegevens opgeslagen met de vastgelegde foto.