Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
151
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Verbinding maken met een smartphone
Druk in de opnamemodus op [R].
Raak   aan.
• 
Als het pop-upvenster wordt weergegeven dat u vraagt om de 
applicatie te downloaden, selecteert u Volgende.
• 
Als u een handmatige Wi-Fi-verbinding gebruikt om de camera 
en een smartphone met elkaar te verbinden, kunt u de Wi-Fi-
privacyvergrendeling inschakelen. (p. 183)
• 
Als u een handmatige Wi-Fi-verbinding gebruikt om de camera en 
een smartphone met elkaar te verbinden, is de Bluetooth-functie niet 
beschikbaar.
Schakel Samsung Camera Manager in op de smartphone.
• 
Als u de applicatie automatisch wilt starten op een smartphone 
met NFC-functionaliteit, schakelt u de functie in en plaatst u de 
smartphone in de buurt van een NFC-code (p. 32) op de camera. 
Controleer of de smartphone is aangesloten op uw camera en ga 
verder met stap 6.
Aangepaste standen downloaden via een 
smartphone
U kunt verschillende opname-instellingen (film) downloaden op een 
smartphone en delen met de camera via de functie Pro Suggest Market.
• 
Pro Suggest Market wordt ondersteund door smartphones of tablets met 
Android OS of iOS. (Bepaalde functies worden mogelijk niet door alle modellen 
ondersteund.) Voordat deze functie wordt gebruikt, dient u de firmware van het 
apparaat naar de nieuwste versie bij te werken. Als de firmware-versie niet de 
meest recente is, kan deze functie mogelijk niet goed presteren.
• 
Als u een iOS-apparaat gebruikt, wordt Pro Suggest Market ondersteund op het 
apparaat via 3G- of LTE-gegevens.
• 
U moet Samsung Camera Manager op uw telefoon of apparaat installeren voordat 
u deze functie gaat gebruiken. Download en installeer Samsung Camera Manager 
Inst. via de Google Play Store of de Apple App Store om Samsung Camera Manager 
te installeren. Samsung Camera Manager wordt ondersteund door Android OS 
4.2.2, iOS 6.1 of hoger.
• 
U kunt de vier vooraf geladen films op de camera niet verwijderen.
• 
De aangepaste stand die is opgeslagen op de camera, wordt automatisch gedeeld 
met een smartphone wanneer de camera en een smartphone worden verbonden.
• 
Sommige van de opname-instellingen (film) worden mogelijk niet ondersteund op 
de camera.