Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
152
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Verbinding maken met een smartphone
Selecteer de camera in de lijst op de smartphone.
• 
De smartphone kan maar met één camera tegelijk verbinding maken.
• 
Als de Wi-Fi-privacyvergrendeling is ingeschakeld en Wi-Fi verbonden 
is, geeft u op de smartphone de PIN-code in die wordt weergegeven 
op de camera.
Geef op de camera de smartphone toestemming om verbinding 
te maken met de camera of bevestig het registratieverzoek.
• 
Als de smartphone eerder is aangesloten op de camera, wordt deze 
automatisch aangesloten.
• 
Als het pop-upbericht waarin u wordt gevraagd de automatische 
tijdsinstellingen in te stellen, wordt weergegeven, selecteert u Ja om 
de datum en tijd van de camera te synchroniseren met die van de 
smartphone. (p. 183)
Selecteer Pro Suggest Market.
Download de gewenste film.
• 
U moet een Samsung-account maken om films van Pro Suggest Market 
te downloaden.
• 
Gedownloade films worden als aangepaste standen opgeslagen op de 
camera.