Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
153
Verbinding maken en bestanden overbrengen
Foto's verzenden via e-mail
Verbinden met een netwerk en opgeslagen foto's op de camera verzenden via 
e-mail.
Verbinding maken met een WLAN
Hier wordt beschreven hoe u verbinding maakt via een toegangspunt 
wanneer u zich binnen het bereik van een WLAN bevindt. U kunt ook 
netwerkinstellingen configureren.
Raak 
 aan in de afspeelmodus.
• 
De camera zoekt automatisch naar beschikbare toegangspunten.
• 
Als er een pop-upvenster verschijnt over de bepalingen voor 
verzameling van gegeven, moet u deze lezen en accepteren.
Selecteer een toegangspunt.
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Menu
Wi-Fi-instelling
Vernieuwen
Terug
• 
Selecteer Vernieuwen om de lijst met toegangspunten te vernieuwen 
waarmee verbinding kan worden gemaakt.
• 
Selecteer Draadloos netwerk toevoegen om handmatig een 
toegangspunt toe te voegen. Wanneer u handmatig een toegangspunt 
toevoegt, moet de naam van het toegangspunt in het Engels zijn.
Pictogram
Beschrijving
Ad-hoctoegangspunt
Beveiligd toegangspunt
WPS-toegangspunt
Signaalsterkte
Druk op [F] of raak 
 aan om de netwerkinstellingen te 
openen.
• 
Wanneer u een beveiligd toegangspunt selecteert, wordt een 
pop-upvenster weergegeven. Geef de vereiste wachtwoorden in 
om verbinding te maken met het WLAN. Zie 'Tekst ingeven' voor 
informatie over tekst ingeven. (p. 156)
• 
Wanneer u een niet-beveiligd toegangspunt selecteert, maakt de 
camera verbinding met het WLAN.
• 
Als u een toegangspunt selecteert dat wordt ondersteund door het 
WPS-profiel, selecteert u 
 
ĺ
 WPS PIN-verbinding en geeft u een 
PIN-code in op het toegangspunt. U kunt ook verbinding maken 
met een toegangspunt dat wordt ondersteund door het WPS-profiel 
door 
 
ĺ
 WPS knopverbinding te selecteren op de camera en 
vervolgens op de toets WPS op het toegangspunt te drukken.