Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
154
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Foto's verzenden via e-mail
Netwerkopties instellen
Ga op het scherm Wi-Fi-instelling naar een toegangspunt en druk 
op [F] of raak   aan.
Raak elke optie aan en geef de vereiste informatie in.
Optie
Beschrijving
Netwerkwachtwoord
Geef het netwerkwachtwoord in.
IP-instelling
Stel het IP-adres automatisch of handmatig in.
Het IP-adres handmatig instellen
Ga op het scherm Wi-Fi-instelling naar een toegangspunt en druk 
op [F] of raak   aan.
Selecteer IP-instelling 
ĺ
 Handmatig.
Raak elke optie aan en geef de vereiste informatie in.
Optie
Beschrijving
IP
Hier voert u het statische IP-adres in.
Subnetmasker
Hier voert u het subnetmasker in.
Gateway
Hier voert u de gateway in.
DNS-server
Hier voert u het DNS-adres in.