Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
155
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Foto's verzenden via e-mail
Tips over netwerkverbinding
•  U moet een geheugenkaart plaatsen om de Wi-Fi-functies te kunnen 
gebruiken.
•  De kwaliteit van de netwerkverbinding wordt bepaald door het 
toegangspunt.
•  Hoe groter de afstand tussen uw camera en het toegangspunt, hoe langer 
het duurt om verbinding te maken met het netwerk.
•  Als een apparaat in de buurt hetzelfde radiofrequentiesignaal gebruikt als 
uw camera, kan uw verbinding hierdoor worden verstoord.
•  Als uw toegangspunt geen Nederlandse naam heeft, kan de camera 
mogelijk het apparaat niet vinden of kan de naam onjuist worden 
weergegeven.
•  Neem contact op met uw netwerkbeheerder of netwerkserviceprovider 
voor netwerkinstellingen of een wachtwoord.
•  Afhankelijk van het coderingstype kan het aantal cijfers in het wachtwoord 
verschillen.
•  Een WLAN-verbinding is wellicht niet mogelijk in alle omgevingen.
•  Mogelijk geeft de camera een WLAN-printer weer in de lijsten met 
toegangspunten. U kunt geen verbinding met een netwerk maken via een 
printer.
•  U kunt uw camera niet tegelijkertijd verbinden met een netwerk en 
aansluiten op een tv.
•  Er kunnen aanvullende kosten gelden om verbinding te maken met een 
netwerk. De kosten verschillen op basis van de voorwaarden van uw 
abonnement.
•  Als u geen verbinding met een WLAN kunt maken, probeert u een ander 
toegangspunt uit de lijst met beschikbare toegangspunten.
•  De beschikbare netwerkverbindingen kunnen verschillen per land.
•  De WLAN-functie van uw camera moet voldoen aan de wetten op het 
gebied van radiozendingen in uw regio. We raden u daarom aan de WLAN-
functie alleen te gebruiken in het land waar u de camera hebt gekocht.
•  De procedure voor het aanpassen van de netwerkinstellingen kan 
verschillen, afhankelijk van de netwerkomstandigheden.
•  Probeer geen toegang te krijgen tot een netwerk dat u niet mag gebruiken.
•  Voordat u verbinding maakt met een netwerk, moet u ervoor zorgen dat de 
batterij volledig is opgeladen.
•  Bestanden die u overdraagt naar een ander apparaat, worden mogelijk niet 
ondersteund door het apparaat. Gebruik in dit geval een computer om de 
bestanden af te spelen.
•  De netwerksnelheid kan verschillen afhankelijk van de Wi-Fi-specificatie die 
wordt ondersteund door het toegangspunt.