Samsung NX500 User Manual (nl)

Download
156
Verbinding maken en bestanden overbrengen > 
Foto's verzenden via e-mail
Tekst ingeven
Hier wordt beschreven hoe u tekst kunt ingeven. Met de pictogrammen in de 
tabel kunt u de cursor verplaatsen, de hoofdletters wijzigen, enzovoort. Raak 
een toets aan om in te geven.
Pictogram
Beschrijving
Hoofdletters wijzigen.
Schakelen tussen de symbool-/nummerstand en normale stand.
• 
Aanraken om een spatie in te voeren.
• 
De invoertaal wijzigen door naar links of rechts te slepen.
De weergegeven tekst opslaan.
De laatste letter verwijderen.
• 
U kunt in sommige modi alleen tekst in het Engels ingeven, ongeacht de 
schermtaal.
• 
Het aantal tekens dat u kunt invoeren hangt af van de situatie.
• 
Het scherm kan afwijken, afhankelijk van de geselecteerde invoermodus.
• 
Blijf een toets aanraken om het teken in te geven in de rechterbovenhoek van de 
toets.